بنفشه میرسعیدی

بنفشه میرسعیدی

بنفشه میرسعیدی متولد سال 1342، داستان‌نویس ایرانی است. «گم‌شده در خیال» و «سایه‌های بی‌صدا» از آثار میرسعیدی هستند که به چاپ رسیده‌اند.

کتاب های بنفشه میرسعیدی

گم شده در خیال