بتسابه مهدوی

بتسابه مهدوی

بتسابه مهدوی نویسنده ایرانی متولد سال 1353 می باشد. از فعالیتهای ایشان مقاله نویسی برای شبکه های سازمان صدا و سیما و دو روزنامه همشهری و جام جم (در سال های ۸۵-۸۹) و همکاری در زمینه مقاله نویسی در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری با مجله دیدارماه

کتاب های بتسابه مهدوی

این هم خانه ی تو