مهدی ناظمی اردکانی

مهدی ناظمی اردکانی

مهدی ناظمی اردکانی متولد سال 1332، دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین می باشد.

کتاب های مهدی ناظمی اردکانی

آمایش اجتماعی


هندسه علم در قرآن


فیلم و سینما