مرتضی یادگاری

مرتضی یادگاری

مرتضی یادگاری متولد سال 1362، دارای دکتری تخصصی هوش مصنوعی(مهندسی کامپیوتر) ، کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی‌شریف و کارشناس ارشد همین رشته از دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های مرتضی یادگاری