سعید رازقی

سعید رازقی

سعید رازقی استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد شیراز می باشد. وی همچنین معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز می باشد و پیش از این رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و معاون آموزشی دانشکده اقتصاد مدیریت دانشگاه آزاد شیراز را در کارنامه خود دارد.

کتاب های سعید رازقی

مدیریت تولید و عملیات