میشل راکس

میشل راکس

من سابقه آکادمیک در اقتصاد (BSc) و تجارت (MSc) دارم، مطالعاتی را در مورد اکوسیستم دارایی دیجیتال در یک موسسه تحقیقاتی (CCAF) مستقر در دانشگاه کمبریج انجام می‌دهم و یک شرکت مشاوره کوچک (پارادایگما) را اداره می‌کنم که خدمات مشاوره‌ای به شرکت ها و موسسات ارائه می‌دهد.

کتاب های میشل راکس