رضا طاهری

رضا طاهری

رضا طاهری متولد سال 1363، کارشناس ارشد جامعه شناسی، نویسنده و کارگردان می باشد.

کتاب های رضا طاهری

شب یازدهم