هایدی هوارث

هایدی هوارث

هایدی هوارث (HEIDI HOWARTH) چندین عنوان محبوب برای QED نوشته است، از جمله The Littlest Lighthouse Keeper و How To Catch A Falling Star. او اغلب با همسرش - تصویرگر دن هاوارث - همکاری می کند. دانیل هاوارث طراحی را از سنین پایین شروع کرد و به تحصیل در رشته هنر در کالج و سپس دانشگاه پرداخت.

کتاب های هایدی هوارث