رابرت واگونر

رابرت واگونر

رابرت واگنر رئیس سابق و عضو فعال انجمن بین المللی مطالعه رویاها (ISAD) و فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه دریک است. رویابینی آگاهانه از سال 1975، در طول چهل سال گذشته بیش از هزار رویای شفاف ثبت کرده است.

کتاب های رابرت واگونر

رویابینی آگاهانه