نیما فریدونی

نیما فریدونی

«نیما فریدونی» نوازنده و خوشنویس سال 1359 در تهران به دنیا آمد. او کارشناسی موسیقی را از «دانشکده هنرهای زیبا» تحت تعلیم استادانی همچون «مجید کیانی»، «علیرضا مشایخی» و «شاهین فرهت» اخذ کرد. کارشناسی ارشد و دکترای موسیقی را از «کنسرواتوار دولتی مسکو» و «دپارتمان موسیقی شناسی» گرفت. او از سال 1370 تنبک را نزد «حمید سعیدی» و تار را نزد «نبی احمدی»، «محمدرضا ابراهیمی»، «کیوان ساکت»، «داریوش طلایی»، «داریوش پیرنیکان» و «حسین علیزاده» فرا گرفت. همکاری در گروه های «نوبهار»، «آوای دل»، «ارکستر موسیقی نو»، تاسیس گروه دانشجوبان موسیقی هنرهای زیبا به نام «هوربانگ»، سرپرست گروه اجراهایی در «کنسرواتوار تفلیس» و «موسسه ملی تحقیقات آتن» از جمله فعالیت های موسیقیایی اوست.

کتاب های نیما فریدونی

جواب آواز