ویلیام منکه

ویلیام منکه

ویلیام منکه، استاد علوم زمین و محیط زیست در دانشگاه کلمبیا، ایالات متحده آمریکا است. تحقیقات او بر توسعه الگوریتم های تجزیه و تحلیل داده ها برای تجزیه و تحلیل سری های زمانی و تصویربرداری در آن متمرکز است.

کتاب های ویلیام منکه