دانیل اس کرشن

دانیل اس کرشن

دانیل کرشن در سال 2011 پس از گذراندن 16 سال در دانشگاه منچستر - که قبلا UMIST بود - به دانشگاه واشنگتن پیوست، جایی که او رئیس گروه تحقیقاتی انرژی الکتریکی و سیستم های قدرت بود.

کتاب های دانیل اس کرشن