کتی ای تول

کتی ای تول

کتی ای. تول (متولد: 4 اکتبر 1956) از یادگیری معلمان با هدایت مربیان آموزشی، تیم های یادگیری حرفه ای و رهبران اداری حمایت می کند. او مشاور، سخنران اصلی و رهبر کارگاه در سراسر ایالات متحده، استرالیا و کانادا بوده است.

کتاب های کتی ای تول

کوچینگ آموزشی