رابرت استون

رابرت استون

رابرت استون یک رمان نویس آمریکایی بود. او دو بار فینالیست جایزه پولیتزر و یک بار برای جایزه PEN/فاکنر شد. استون پنج بار فینالیست جایزه کتاب ملی ادبیات داستانی شد که در سال 1975 برای رمانش سربازان سگی دریافت کرد.

کتاب های رابرت استون

کمک کردن