سپیده جواهری

سپیده جواهری

سپیده جواهری مترجم ایرانی متولد سال 1360 می باشد.

کتاب های سپیده جواهری

دایناسورها


دانشنامه زمین


دانشنامه زیردریایی


دایناسورها


دانشنامه دانشمندان بزرگ