جواد صادقی نژاد

جواد صادقی نژاد

جواد صادقی‌نژاد متولد سال 1363؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی، مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره انجمن علوم آناتومی دامپزشکی ایران می باشد.

کتاب های جواد صادقی نژاد