مارتین اچ تراوث

مارتین اچ تراوث

مارتین تراوث، متولد 1963 در لاندو/فالز، ژئوفیزیک و زمین شناسی را در دانشگاه کارلسروهه خواند. او در سال 1995 مدرک دکترا را در دانشگاه کیل گرفت و سپس به عنوان دانشمند دائمی و مدرس دانشگاه پوتسدام مشغول به کار شد. وی پس از تطبیق در سال 1382 موفق به دریافت نشان venia legendi برای علوم زمین و مقام privatedozent در این دانشگاه شد. از سال 1990، او بر روی جنبه های مختلف تغییرات آب و هوایی گذشته در شرق آفریقا و آمریکای جنوبی کار کرده است. هدف پروژه های او درک نقش مناطق استوایی در پایان دادن به عصر یخبندان، رابطه بین تغییرات آب و هوایی و تکامل انسان، و تأثیر ناهنجاری های آب و هوایی بر جنبش های توده ای در آند مرکزی است. تمامی این پروژه‌ها شامل استفاده از روش‌های عددی و آماری با استفاده از متلب مانند تحلیل سری‌های زمانی و پردازش سیگنال در سری‌های زمانی paleoclimate، مدل‌سازی تعادل دریاچه، مدل‌سازی تصادفی بیوتورباسیون و پردازش تصویر بر روی رسوبات چند لایه می‌باشد. برای بیش از ده سال، مارتین تراوث دوره های مختلفی را در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها در علوم زمین در دانشگاه پوتسدام و سایر دانشگاه های اروپایی تدریس کرده است.

کتاب های مارتین اچ تراوث

علوم زمین با MATLAB