محمدتقی منزوی

محمدتقی منزوی

دکتر محمدتقي منزوي، ششمين فرزند شيخ آقا بزرگ تهراني و مريم دماوندي در يک خانوادة روحاني شيعه ايراني در شهر سامره واقع در شمال عراق، در 12 ارديبهشت ماه 1315 (برابر دوم ماه مه 1936) چشم به جهان گشود.
در سن 16 سالگي در سال 1331 به شکل متفرقه در امتحانات ششم ابتدايي کشور در تهران شرکت کرده و گواهينامه ششم ابتدايي را دريافت کرده است. در سال 1341 به دريافت درجه مهندسي راه و ساختمان شد. در سال 1347 از دانشگاه دار مشتات ديپلم مهندسي راه و ساختمان را با تخصص در رشته هيدروليک دريافت نموده است. در فاصله سالهاي 1357 تا 1364 به علاوه تدريس در دانشگاه، چهار کتاب تخصصي آبرساني شهري، فاضلاب شهري شامل جلد اول جمع آوري فاضلاب و جلد دوم تصفيه فاضلاب را نوشته و توسط مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران و کتاب جدولهاي محاسبه هيدروليکي لوله هاي آب، فاضلاب و لجن را توسط مؤسسه انتشاراتي ابوالفضل حسينيان براي استفاده دانشجويان و دفترهاي مهندسان مشاور منتشر کرده است.

کتاب های محمدتقی منزوی

تصفیه فاضلاب


آبرسانی شهری