فرهاد عطایی

فرهاد عطایی

دکتر فرهاد عطایی متولد سال 1332، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای Post doc ، هاروارد ، مطالعات خاور میانه ۱۳۷۹ ← ۱۳۸۰، Ph.D ، کالیفرنیا برکلی ، مطالعات خاور نزدیک ۱۳۶۵ ← ۱۳۷۱، M.S ، دانشگاه اوهایو ، امور بین الملل ۱۳۵۴ ← ۱۳۵۶، کارشناسی ، ایالتی نیویورک ، اقتصاد ۱۳۵۰ ← ۱۳۵۴ است.

کتاب های فرهاد عطایی