حسین رحیم پور بناب

حسین رحیم پور بناب

حسین رحیم پوربناب متولد سال 1343، استاد پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای Ph.D ، آدلاید ، ژئوشیمی رسوبی ۱۳۷۲، M.S ، تهران ، سنگ‌شنلسی رسوبی و رسوبشناسی ۱۳۶۷ ← ۱۳۷۰، کارشناسی ، تهران ، زمین شناسی ۱۳۶۲ ← ۱۳۶۶ است.

کتاب های حسین رحیم پور بناب