آلبرتو دی مارکو

آلبرتو دی مارکو

دکتر آلبرتو دی مارکو، دانشیار مدیریت پروژه با گروه مدیریت در Politecnico di Torino است. او تحصیلات تکمیلی و اجرایی را در زمینه مدیریت پروژه، امور مالی پروژه و مشارکت عمومی خصوصی در موسسات مختلف ایتالیایی و بین المللی ارائه می دهد.

کتاب های آلبرتو دی مارکو