سپیده خویی

سپیده خویی

دکتر سپیده خویی متولد سال 1346، استاد شیمی پلیمر | نانو شیمی دانشکده شیمی دانشگاه تهران، دارای کارشناسی, 1369, کارشناسی شیمی, دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد, 1373, کارشناسی ارشد شیمی آلی, دانشگاه اصفهان، دکتری, 1381, دکترای تخصصی شیمی پلیمر, دانشگاه صنعتی اصفهان است.

کتاب های سپیده خویی

نانوحامل های پلیمری (جلد 2)