نل دیل

نل دیل

نل بی دیل دانشمند کامپیوتر آمریکایی است که به دلیل کارش در آموزش علوم کامپیوتر و کتاب های درسی برنامه نویسی مقدماتی علوم کامپیوتر مورد توجه قرار گرفته است. او از سال 1981 تا 1985 و از 1987 تا 1993 در گروه علاقه‌مندی ویژه انجمن ماشین‌های محاسباتی در هیئت آموزش علوم رایانه بود و از 1991 تا 1993 رئیس SIGCSE بود. او رئیس سمپوزیوم SIGCSE در سال 1991 و رئیس مشترک سمپوزیوم SIGCSE در سال 2000 بود.

کتاب های نل دیل