راسل جی کانگلتون

راسل جی کانگلتون

دکتر راسل جی کانگلتون (Russell G. Congalton) استاد سنجش از دور و GIS در دانشگاه نیوهمپشایر است. او بیش از 35 سال تجربه در آموزش و تحقیق در زمینه فناوری‌های مکانی دارد که برای صنایع خصوصی، آژانس‌های فدرال و ایالتی و دانشگاه‌ها کار می‌کند.

کتاب های راسل جی کانگلتون