رحمت الله قلی پور

رحمت الله قلی پور

 دکتر رحمت‌الله قلی‌پور متولد سال 1348، دانشیار گروه آموزشی مديريت دولتی‏ - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دارای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری ایران است.

کتاب های رحمت الله قلی پور