شاپور اردشیرجی

شاپور اردشیرجی

شاپور اردشیرجی متولد 20 مرداد 1299 و فرزند اردشيرجي ، مامور سياسي  اطلاعاتي  انگلستان است . وي فارغ التحصيل دانشگاه كمبريج انگلستان است و حدود بيست سال در ايران  زندگي كرده و از سوي وزارت خارجه انگليس سمت هاي سياسي و اطلاعاتي داشته است .
وي مدتي معلم زبان انگليسي ثريا همسر شاه  بوده  و گفته مي شود در كودتاي 28 مرداد 1332 رابط آمريكا و انگليس بوده است . او اكنون در 84 سالگي سر لشگر بازنشسته و  مقيم لندن است .
شاهپور اردشير كه از خبرنگاران قديمي  روزنامه هاي انگليسي در ايران ، از جمله روزنامه تايمزاست درسال 1351 زماني كه دكتر بهرام فره وشي رئيس دانشگاه تهران بوده ،  فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسي را توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر مي كند .

کتاب های شاپور اردشیرجی