عذرا جوزدانی

عذرا جوزدانی

عذرا جوزدانی ، نویسنده، مترجم و ویراستار متولد ۱۳۴۷ است. او از نخستین نویسندگان مجله‌ای به نام «کلمه» بود که بعدها به «عروسک سخنگو» تغییر نام داد. عذرا جوزدانی فعالیت ادبی‌اش را از سال ۱۳۶۹ با نویسندگی در این نشریه آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۴ عضو تحریریه مجله «عروسک سخنگو» بود. در دهه ۷۰ و همزمان با رشد نشریات کودک و نوجوان در ایران، چاپ آثار داستانی و نقد ادبی‌اش را در نشریات رسمی آغاز کرد و بیش از همه، با مجله «سروش نوجوان» همکاری کرد که جریان‌سازترین و مطرح‌ترین نشریه ادبی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در ایران بود. «مجله در مجله»، بخشی از مجله «سروش نوجوان» بود که او به همراه نویسندگان دیگر، سردبیری‌اش را بر عهده داشت.

کتاب های عذرا جوزدانی

من مدرسه رفتن را دوست دارم


من خوابیدن را دوست دارم


من خانواده ام را دوست دارم


من خودم را دوست دارم


من دوست هایم را دوست دارم


من بازی کردن را دوست دارم


وقتی من می ترسم


وقتی دوستم دارند


وقتی خوشحال می شوم


وقتی تنها می شوم


تورفین، وایکینگ مهربان ۲


تورفین، وایکینگ مهربان ۳


وقتی حسود می شوم


وقتی غمگین می شوم


قصه های شیرین سمک عیار


تورفین، وایکینگ مهربان ۱


تورفین، وایکینگ مهربان 5


تورفین، وایکینگ مهربان 6


تورفین، وایکینگ مهربان 4


وقتی عصبانی می شوم


ماهنی