علی اکبر علیخانی

علی اکبر علیخانی

علی اکبر علیخانی در سال ۱۳۴۷ به دنیا آمد. علی اکبر علیخانی دانشیار دانشگاه تهران، مؤسس و مدیر گروه‌های آموزشی مطالعات مصر و عراق در دانشکده مطالعات جهان است و به مدت ۶ سال مدیریت گروه مطالعات غرب آسیا را به عهده داشته است.
وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۷۴ در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی و دکترای خود را درسال ۱۳۸۲ در رشته فلسفه سیاسی غرب دریافت کرد و از سال۱۳۸۵ در دانشگاه‌ تهران به تدریس اشتغال دارد. علیخانی  فعالیت‌های پژوهشی خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرد و از آن زمان تا کنون بیش از ۶۰ مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی، بیش از ۷۰ مقاله یا فصلی از کتاب، در کتاب‌های مجموعه مقالات و بیش از ۱۵ عنوان کتاب نوشته یا سرویراستارآن بوده است.

کتاب های علی اکبر علیخانی