جان ام لاچین

جان ام لاچین

جان ام. لاچین، (متولد: 4 ژوئیه 1942)، یکی از مدیران مرکز آمار زیستی در دانشگاه جورج واشنگتن است، جایی که او همچنین به عنوان استاد آمار زیستی و اپیدمیولوژی، و آمار خدمت می کند.

کتاب های جان ام لاچین