اویگن فینک

اویگن فینک

اویگن فینک (١١ دسامبر ١٩٠۵- ٢۵ جولای ١٩٧۵) فیلسوف آلمانی بود. فینک که زمانی دستیار ادموند هوسرل فیلسوف جریان‌سازِ آلمانی بود، در زمینهٔ پدیدارشناسی استعلایی و بعد ها در همکاری با مارتین هایدگر در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی فعالیت علمی می‌کرد.

کتاب های اویگن فینک

زندآگاهی فلسفه نیچه