رحیم دلجو

رحیم دلجو

رحیم دلجو مدرس شطرنج می باشد.

کتاب های رحیم دلجو