اصغر حاج سقطی

اصغر حاج سقطی

اصغر حاج سقطی متولد سال 1314، استادیار بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، فوق لیسانس، مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه پریتوریا آفریقای جنوبی، 1976، لیسانس مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1349 می باشد.

کتاب های اصغر حاج سقطی

تبرید