محمود انوشه

محمود انوشه

سید محمود انوشه متولد 1343 در امیدیه اهواز، متخصص روانشناسی و تیپولوژی ،محقق ، نویسنده و استاد دانشگاه و کارشناس و در دوره ای مشاور وزیر فرانسه هم بوده است  او تحصیل کرده دانشگاه های ایران از سال ۸۹ و لبنان و فرانسه است و در گفتار و فن بیان و سخنوری و شعر و ادبیات بسیار تبحر دارد و ماهر است.  او با سخنرانی ها و صحبت های جنجالی در فضای مجازی و در دانشگاه ها به شهرت رسیده است. 

کتاب های محمود انوشه

فراسوی چهره ها