دیوید آ بین بریدج

دیوید آ بین بریدج

دیوید بینبریج (متولد: 1948، Schenectady، نیویورک، ایالات متحده) در غرب بزرگ شد، و سال های شکل گیری خود را در شمال واشنگتن در شرق آبشار گذراند. پس از اخذ مدرک کارشناسی خود در علوم زمین در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو در سال 1970، او به شمال به UC Davis نقل مکان کرد تا مدرک کارشناسی ارشد خود را در محیط زیست در برنامه چند رشته ای Eco-Grad تکمیل کند.

کتاب های دیوید آ بین بریدج