ام کافمن

ام کافمن

مارتین ام. کافمن (Martin M. Kaufman) استاد علوم زمین در دانشگاه میشیگان-فلینت است. او بیش از 25 سال تجربه در سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تحقیقات هیدرولوژیکی و آبخیزداری دارد.

کتاب های ام کافمن