صابر سعیدی پور

صابر سعیدی پور

صابر سعدی‌پور از شاعران جوان اما باتجربه روزگار ماست. او بارها و بارها در جشنواره‌های مختلف چه با تک‌اثرهایش و چه با کتاب‌هایش از سوی سلایق گوناگون ادبی و شعری برگزیده شده است. ایشان متولد سال 1360 می باشد.

کتاب های صابر سعیدی پور

ویار زیتون