پیر فون مایس

پیر فون مایس

 پیر فون مایس (PIERRE VON MEISS)، استاد افتخاری دانشگاه معماری و شهرسازی "Ion Mincu" در بخارست، ما را در 7 آگوست 2020 ترک کرد.
دوران طولانی تدریس او که در دانشگاه معتبر کورنل آغاز شد، به مدت سی سال در École Polytechnique Fédérale de Lozanne (EPFL) ادامه یافت، جایی که او به عنوان استاد تئوری و طراحی معماری و شهری و خالق و مدیر LEA (Laboratoire d'Expérimentation Architecturale)، اولین آزمایشگاه در نوع خود در اروپا. آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

کتاب های پیر فون مایس