سیدمهدی هاشمی

سیدمهدی هاشمی

سید مهدی هاشمی، فرزند سید محمد، در سال 1342 در تهران متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکزی و دکترای مهندسی عمران میباشد. وی به عنوان داوطلب بسیجی، 100 ماه در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و به افتخار جانبازی نائل آمد.
از مهمترین مسئولیت های سیاسی وی میتوان به سرپرست وزارت کشور، ریاست فدراسیون تیراندازی از سال 1386، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سال 1389، ریاست شورای حمل و نقل و ترافیک کشور، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و … اشاره کرد.

کتاب های سیدمهدی هاشمی

پل از نظر معماری