لورین رابینسون

لورین رابینسون

دکتر لورین رابینسون روزنامه‌نگار‌، عکاس خبری‌، نویسندۀ مجله، گویندۀ رادیو، استاد دانشگاه و محقق و فعال محیط‌زیست آمریکایی است.

کتاب های لورین رابینسون

طوفان مهیب