گاستون میالاره

گاستون میالاره

گاستون میالاره (Gaston Mialaret) در 10 اکتبر 1918 در پاریس، فرانسه به دنیا آمد. او دارای مدرک ریاضی، روانشناسی و روان شناسی و دارای گواهینامه استعداد برای بازرسی مدارس ابتدایی و مدیریت مدارس تربیت معلم است.

کتاب های گاستون میالاره