ژانگلی پن

ژانگلی پن

پروفسور  ژانگلی پن (پروفسور کمکی مهندسی بیولوژیکی و کشاورزی) فناوری گرمایش مادون قرمز را برای فرآیندهای مختلف مواد غذایی، از جمله سفید کردن، لایه برداری، برشته کردن، خشک کردن، ضد عفونی کردن و ضد عفونی کردن مطالعه می کند. او همچنین از فناوری های میدان الکتریکی اولتراسونیک و پالسی برای بهبود کارایی فرآوری مواد غذایی استفاده می کند.

کتاب های ژانگلی پن