داینا کین بلوتنتال

داینا کین بلوتنتال

داینا کین بلوتنتال (Diana Cain Bluthenthal) نویسنده و تصویرگر کتاب ماتیلدا موچر و من دعوت نشده‌ام؟ و تصویرگر ده‌ها کتاب دیگر برای کودکان است. او با شوهرش، دو پسر جوان و حیوانات خانگی (از جمله دو کرم) در کارولینای شمالی زندگی می کند. 

کتاب های داینا کین بلوتنتال

می گیرد و پس نمی دهد