ایسمائل واکارو

ایسمائل واکارو

اسماعیل واکارو (Ismael Vaccaro) انسان شناسی و مطالعات محیطی را در دانشگاه مک گیل تدریس می کند و مدیر برنامه نوتروپیکال است که با همکاری موسسه گرمسیری اسمیتسونیان مدیریت می شود.

کتاب های ایسمائل واکارو