کریگ دیگان

کریگ دیگان

کریگ دیگان استاد حسابداری در کالج تجارت و اقتصاد دانشگاه تاسمانیا، استرالیا است. علایق تحقیقاتی او در حوزه حسابداری و حسابداری اجتماعی و زیست محیطی، حسابداری مالی و تئوری حسابداری مالی است و یکی از پراستنادترین محققین حسابداری در سطح بین المللی است. او همچنین نویسنده سه کتاب درسی برجسته، به نام‌های حسابداری مالی (مک گراو هیل، ویرایش نهم 2020)، مقدمه‌ای بر حسابداری: مسئولیت‌پذیری در سازمان‌ها و جامعه (Cengage، ویرایش اول، 2019)، و تئوری حسابداری مالی (مک‌گرو هیل، نسخه 5 که اواخر سال 2020 منتشر می شود). او همچنین سرپرست ارشد بیش از 20 دوره دکترا بوده است.

کتاب های کریگ دیگان