سمیوئل گراهام ویلسن

سمیوئل گراهام ویلسن

سمیوئل گراهام ویلسون (1858-1916)، بیش از 30 سال در کار هیئت مسیحیت در تبریز، ایران خدمت کرد. او فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون بود و آموزش الهیات خود را در حوزه علمیه الهیات غربی، آلگنی، پنو فرا گرفت.

کتاب های سمیوئل گراهام ویلسن

زندگی و احوال ایرانیان