کوارتت کومیتاس

کوارتت کومیتاس

کوارتت کومیتاس یک گروه کوارتت زهی است که در نوامبر 1924 در مسکو تأسیس شد و قدیمی‌ترین کوارتت زهی در جهان است که هنوز اجرا می‌کند.

کتاب های کوارتت کومیتاس