بلیدا گالاهر

بلیدا گالاهر

بلیندا گالاگر نویسنده منتشر شده و ویراستار کتاب های کودکان و نوجوانان است. برخی از آثار منتشر شده از بلیندا گالاگر عبارتند از: خزانه داری: محبوب ترین قافیه های مهد کودک، «پریان ها و اولین اشعار»، «واقعیت یاب بصری – صخره ها و فسیل ها» («واقعیت یاب بصری»)، «1000 واقعیت – فسیل ها» و « 50 داستان کاملا احمقانه.

کتاب های بلیدا گالاهر