دیوید راش

دیوید راش

دیوید راش سرپرستی برنامه نمایشنامه نویسی در دانشگاه کاربوندیل جنوبی ایلینوی را بر عهده دارد. نمایشنامه‌های او در نمایشنامه‌نویسان شیکاگو، استیج لفت، و تئاتر گِوا و غیره تولید شده‌اند. او ساکن سابق مرکز اینگه و عضو گروه چپ استیج و انجمن نمایشنامه نویسان است. او نویسنده کتاب راهنمای دانشجویی برای تحلیل بازی است که توسط انتشارات دانشگاه ایلینوی جنوبی منتشر شده است.

کتاب های دیوید راش

نمایش نامه ات را بنا کن