فرانک لنتریچیا

فرانک لنتریچیا

فرانک لنتریچیا (زاده ۱۹۴۰) منتقد ادبی، رمان‌نویس و معلم فیلم آمریکایی است. او دکترای خود را دریافت کرد. و M.A از دانشگاه دوک در سال 1966 و 1963 پس از دریافت مدرک B.A. از کالج Utica در سال 1962. Lentricchia در حال حاضر استاد ادبیات و مطالعات فیلم در دانشگاه دوک است.

کتاب های فرانک لنتریچیا

بعد از نقد نو