کی تی استرانگ من

کی تی استرانگ من

کنت توماس استرانگمن (۲ دسامبر ۱۹۴۰ – ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹) روان‌شناس و دانشگاهی نیوزیلندی و استاد روان‌شناسی در دانشگاه کانتربری و متخصص در زمینه احساسات بود. او همچنین نویسنده داستان کوتاه، منتقد کتاب و تلویزیون و ستون نویس روزنامه بود.

کتاب های کی تی استرانگ من